Thông tin liên hệ đặt hàng của quý Công ty xin liên hệ theo các địa chỉ sau:

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Địa chỉ: K40/48 Đường Trưng Nữ Vương, P. Bình Hiên, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Website      : http://vnid.com

Điện thoại: 0916.969.983

Email: ntlinh@vnid.vn